Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 14.06.2017 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Vinice" (4) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
4 Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Košutka" (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
6 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
8 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
9 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
11 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
12 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
13 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (9) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
14 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2017 (4) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
15 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 14 - 25, blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 (3) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
16 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně prospěšné účely (6) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
17 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti (6) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
18 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ města Plzně na akci "Děti baví děti" (4) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt "Nedám se!" (4) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro 31. ZŠ Plzeň a Boleveckou ZŠ Plzeň (5) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
21 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Úřad služeb obyvatelstvu, Odbor sportu MMP na podporu akce Letní sportmania 2017 (4) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
22 Vyjednání možné kompenzace finančních prostředků vynaložených na zpracování projektové dokumentace "Mateřská škola - Kotíkovská ulice, Plzeň" (4) RMO1/13 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
23 Změna nositele úkolu a zodpovědné osoby v usnesení ZMO Plzeň 1 č.257 ze dne 22. 6. 2016 (5) MST1/1 Jiří Uhlík, MBA; PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
24 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
25 Informativní zprávy (9) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
26 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
27 Závěr (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec