Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 19.09.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2017 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2017 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR (3) KT/3 Ing. Aschenbrenner
9 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2017 (5) EAP/3 p. Andrlík
10 Rozpočtová opatření č. 7+8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (4) EAP/1 p. Andrlík
11 Změna Statutu města Plzně (4) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
12 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
13 Akce probíhající v roce 2017 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
14 Konstatování současného stavu kulturního domu Šeříková (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
15 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2017 (2) EAP/2 Bc. Lokajíček
16 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2017 (2) TAJ/4 Ing. Rada
17 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 13. 6. 2017 do 4. 9. 2017 (2) TAJ/5 Ing. Rada
18 Různé (0) Ing. Aschenbrenner