Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 13.09.2017 od 17 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Vinice" (4) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
4 Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Košutka" (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
6 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
8 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
9 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
11 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
12 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6.2017 (5) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 (3) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 – II. kolo (6) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
15 Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 včetně příloh (4) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
16 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro SVSMP na zpracování projektové dokumentace za účelem zpřístupnění Velkého Boleveckého rybníka pro vozíčkáře (5) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D.,MBA
17 Hodnocení plnění akcí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů za 1. pololetí roku 2017, realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (3) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Zařazení nově zahajované akce „PD Bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (4) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Zařazení nově zahajované akce „Oplocení dětského hřiště u domu Žlutická 39-41, Plzeň“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně provedení rozpočtového opatření (5) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
20 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro 7. základní školu a mateřskou školu Plzeň, Brněnská 36, příspěvkovou organizaci na projekt „Galerie na plotě“ (4) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
21 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
22 Informativní zprávy (10) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
23 Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (4) RMO1/13 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
24 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
25 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec