Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 30.10.2017 od 17 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 1 na realizaci akce "Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň" (6) RMO1+MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA