Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 11.12.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Poskytnutí příspěvků členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (3) ST/1 p. Neubauer
2a Revokace části usnesení ZMO Plzeň 3 č. 78 ze dne 27.11.2017 - stanovení odměn neuvol. členů ZMO Plzeň 3 (2) ST/2 p. Neubauer
3 Návrh obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. .../2017, o regulaci provozování hazardních her (13) EK/1 Mgr. Škarda
4 Různé (0)
5 Závěr (0)