Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 30.01.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2, velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany (0) hosté
5 Činnost Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Novelizace Statutu Sociálního fondu MO Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/2 Ing. Aschenbrenner
7 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2018 (3) EAP/1 p. Andrlík
8 Finanční podpora projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK PLZEŇ 1894“ (3) EAP/3 p. Andrlík
9 Návrh novel platného znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 4/2014 a 5/2014 (8) ŽP+EAP/1 p. Andrlík
10 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (3) MAI/1 PhDr. Fluxa
11 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
12 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
13 Žádost o přezkum stanoviska k prodeji městského pozemku p. č. 4871/1, k. ú. Plzeň (2) MAI/3 PhDr. Fluxa
13a Průběh jednání o budoucím provozu KD Šeříková (1) MAI/4 PhDr. Fluxa
14 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2017 - 01/2018 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
15 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2017 - 01/2018 (3) TAJ/3 Ing. Rada
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 21. 11. 2017 do 15. 1. 2018 (2) TAJ/4 Ing. Rada
17 Různé (0) Ing. Aschenbrenner