Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 27.03.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2017 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2017 (1) KT/3 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Návrh změny vyhlášek statut. města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 22/2004 o místním poplatku ze psů a č. 11/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity (5) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
9 Návrh vyhlášky statutárního města Plzně o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města (6) EAP/8 Ing. Aschenbrenner
10 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 - Slovany za rok 2017 (5) EAP/2 p. Andrlík
11 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2-Slovany roku 2017, k 1. 1. 2018 a rozpočet účelových fondů na rok 2018 (3) EAP/3 p. Andrlík
12 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO P2-Slovany roku 2018 (2) EAP/4 p. Andrlík
13 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO P2-Slovany roku 2018 (2) EAP/6 p. Andrlík
14 Poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2018 (5) EAP/7 p. Andrlík
15 Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2017 (8) SSD/1 PhDr. Fluxa
16 Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ (3) MAI/2 PhDr. Fluxa
17 Poskytnutí projektové dokumentace „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ městu Starý Plzenec formou daru (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
18 Strategický plán města Plzně (3) MAI/4 PhDr. Fluxa
19 Prodloužení ulice Strmá v k. ú. Božkov (3) KT/1 Ing. Aschenbrenner
20 Projednání informativních zpráv na 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
21 Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/3 PhDr. Fluxa
22 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 02-03/2018 (2) EAP/5 Bc. Lokajíček
23 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2018 (3) TAJ/4 Ing. Rada
24 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 16. 1. 2018 do 12. 3. 2018 (2) TAJ/5 Ing. Rada
25 Různé (0) Ing. Aschenbrenner