Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 23.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 19.06.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany (0) Ing. Aschenbrenner
5 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5a Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (3) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2018 (5) EAP/5 p. Andrlík
7 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2018 (3) EAP/2 p. Andrlík
8 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/1 p. Andrlík
9 Projednání informativních zpráv na 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
10 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/3 p. Andrlík
11 Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
12 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany od počátku roku 2018, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
13 Aktuální stav pronájmu, správy a rekonstrukce KD Šeříková (1) MAI/3 PhDr. Fluxa
14 Zprovoznění areálu DPD Libušínská - podnět občanů (7) SSD/1 PhDr. Fluxa
15 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2018 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
16 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2018 (4) TAJ/3 Ing. Rada
17 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce "Betonový skateboardový bazén ve ŠSP" (2) TAJ/4 Ing. Rada
18 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 13. 3. 2018 do 4. 6. 2018 (2) TAJ/5 Ing. Rada
19 Různé (0) Ing. Aschenbrenner