Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 25.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 13.08.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Návrh novely Statutu města Plzně (4) ST/2 p. Neubauer
4 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací a finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (20) EK/1 Mgr. Škarda
5 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 - posílení rozpočtu výdajů Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 (4) EK/2 Mgr. Škarda
6 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 32. MŠ, Resslova 22, Plzeň, p. o., na projekt s názvem "Šablona pro 32. MŠ Plzeň" (3) EK/3 Mgr. Škarda
7 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/4 Mgr. Škarda
8 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí finančních prostředků pro Městskou policii Plzeň (3) EK/5 Mgr. Škarda
9 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP MP) do rozpočtu MO Plzeň 3 na projekt "Naše rozkvetlá zahrada - 3. etapa" pro 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5, p. o. (4) EK/6 Mgr. Škarda
10 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu poskytnutí investičních dotací (3) EK/7 Mgr. Škarda
11 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/8 Mgr. Škarda
12 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - navýšení použití sociálního fondu (3) EK/9 Mgr. Škarda
13 29. rozpočtové opaření rozpočtu roku 2018 - zapojení přijatého příjmu z prodeje dlouhodobého majetku do rozpočtu MO Plzeň 3 (3) EK/10 Mgr. Škarda
14 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, p. o., na projekt s názvem "Šablona pro 16. MŠ, Plzeň" (3) EK/11 Mgr. Škarda
15 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na zajištění krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby v mateřských školách v r.2018 (3) EK/12 Mgr. Škarda
16 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - úprava rozpočtu výdajů Odboru správního a vnitřních věcí ÚMO Plzeň 3 (3) EK/13 Mgr. Škarda
17 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/14 Mgr. Škarda
18 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP MP) do rozpočtu MO Plzeň 3 na akci "Rekonstrukce zeleně v parku na nám. Míru" (4) EK/15 Mgr. Škarda
19 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, p. o., na projekt s názvem "Šablona pro 61. MŠ Plzeň" (3) EK/16 Mgr. Škarda
20 Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2019 (3) EK/17 Mgr. Škarda
21 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (6) EK/18 Mgr. Škarda
22 Stanovisko k novele vyhlášky statutárního města Plzně o místních poplatcích (7) EK/19 Mgr. Škarda
23 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2018 (5) SVV/1 Mgr. Škarda
24 Pojmenování ulic v k. ú. Radobyčice (4) SVV/2 Mgr. Procházka
25 Pojmenování ulice v k. ú. Radobyčice p. č. 854/2 (4) SVV/3 Mgr. Procházka
26 Pojmenování ulic v k. ú. Valcha (5) SVV/4 Mgr. Procházka
27 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 25. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
28 Informativní zprávy předložené na 25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (7) TAJ/1 p. Neubauer
29 Různé (0)
30 Závěr (0)