Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 26.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 06.06.2018 od 17.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Štěpán Krňoul
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2018 (4) RMO1/2 Jiří Uhlík, MBA
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 19 – 26 (3) RMO1/3 Jiří Uhlík, MBA
12 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti (6) RMO1/4 Mgr. Miroslav Brabec
13 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt „Nedám se!“ včetně rozpočtového opatření č. 17 (4) RMO1/5 Jiří Uhlík, MBA
14 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na vybudování „parkovacích zakladačů“, včetně rozpočtového opatření č. 18 (5) RMO1/6 Jiří Uhlík, MBA
15 Vyřazení akce „Úprava části pozemku za domem Toužimská 11" ze jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 27 (6) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
16 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 28 a zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (10) RMO1/8 Jiří Uhlík, MBA
17 Poskytnutí individuální dotace na festival SCULPTURE LINE 2018 v návaznosti na rozpočtové opatření č. 28 (5) RMO1/9 Mgr. Miroslav Brabec
18 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 29 v souvislosti se zajištěním financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“ (5) RMO1/10 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
19 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro ÚSO, Odbor sportu MMP na podporu akce “Sportmánie Plzeň 2018“ (4) RMO1/11 Mgr. Miroslav Brabec
20 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro DJKT p. o., na akci Open Air Noc s operou 2018 (4) RMO1/12 Mgr. Miroslav Brabec
21 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Správu veřejného statku města Plzně včetně rozpočtového opatření č. 32 (8) RMO1/13 Jiří Uhlík, MBA
22 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci včetně rozpočtového opatření č. 33 (5) RMO1/14 Jiří Uhlík, MBA
23 23a - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených na pořízení osobního automobilu pro MO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 34 (5) RMO1/15 Mgr. Miroslav Brabec
24 23b - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na výměnu oken v objektu VOŠ ZMVS s.r.o. (4) RMO1/16 Jiří Uhlík, MBA
25 23c - Zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu OI ÚMO Plzeň1 (3) RMO1/17 Jiří Uhlík, MBA
26 23d - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1na rok 2018 č. 36 (3) RMO1/18 Jiří Uhlík, MBA
27 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
28 Informativní zprávy (8) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
29 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
30 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec