Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 24.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 11.09.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí roku 2018 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí roku 2018 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Novela Statutu města Plzně (5) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
9 Návrh změny obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (6) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden - červen 2018 (5) EAP/2 p. Andrlík
11 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2018 (3) EAP/3 p. Andrlík
12 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2018, zrušení blokace ve FRR MO P2-Slovany (2) EAP/5 p. Andrlík
13 Darování židlí, stolů a informačních panelů Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Koterov (4) MAI/1 PhDr. Fluxa
14 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok II. (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
15 Akce probíhající v roce 2018 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/2 PhDr. Fluxa
16 Žádost občanského sdružení Koterov o odkanalizování Koterova (2) MAI/3 PhDr. Fluxa
17 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2018 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
18 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2018 (2) TAJ/5 Ing. Rada
18a Podnět občanů z Vřesinské, Sládkovy, Palírenské a přilehlých ulic - žádost o pomoc při řešení jejich problémů (4) ŽP/1 p. Andrlík
19 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 5. 6. 2018 do 3. 9. 2018 (2) TAJ/6 Ing. Rada
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner