Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 39.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 02.08.2018 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ a svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo (4) TN/1 nám. Šindelář
3 Různé (0)