Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 01.11.2018 od 17.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Schválení programu (0) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
4 Informace o platném Jednacím řádu ZMO Plzeň 1 a Volebním řádu pro volby konané ZMO Plzeň 1 (0) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
5 Volba návrhové a volební komise (0) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
6 Volba starosty a místostarostů (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
7 Volba ostatních členů Rady MO Plzeň 1 (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
8 Zřízení finančního a kontrolního výboru (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
9 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
10 Projev starosty MO Plzeň 1 (0) ST1/10
11 Diskuse, různé (0) ST1/11
12 Závěr (0) ST1/12