Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 12.11.2018 od 13:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 (0)
3 Jednací řád ZMO Plzeň 3 a Volební řád pro volby konané ZMO 3 (3) ST/1
4 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (0)
5 Schválení programu (0)
6 Ustanovení volební komise (0)
7 Stanovení počtu členů Rady MO 3, počtu místostarostů MO Plzeň 3 (1) ST/2
8 Volba starosty, místostarostů a členů Rady MO Plzeň 3 (1) ST/3
9 Určení dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MO 3 (1) ST/4
10 Stanovení působnosti místostarostů MO Plzeň 3 (1) ST/5
11 Zřízení a určení počtu členů finančního, kontrolního výboru, osadního výboru Valcha a osadního výboru Radobyčice (1) ST/6
12 Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedů osadního výboru Valcha a osadního výboru Radobyčice (1) ST/7
13 Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) ST/8
14 Poskytnutí příspěvků členům ZMO3, stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům ZMO 3 (5) ST/9
15 Různé (0)
16 Závěr (0)