Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 1.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 15.11.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Plzně (0)
2 Stanovení předsedajícího v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb. (0)
3 Složení slibu členů Zastupitelstva města Plzně (0)
4 Volba volební a návrhové komise a stanovení ověřovatelů zápisu (0)
5 Stanovení počtu členů RMP a počtu náměstků, určení funkcí uvolněných členů ZMP a zřízení výborů ZMP, volba primátora města Plzně, náměstků, dalších členů RMP a uvolněných členů ZMP, volba předsedů výborů ZMP (1) PRIM/1 návrhová komise
6 Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně (2) PRIM/2 p. primátor
7 Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Plzně (3) PRIM/3 p. primátor
8 Různé (0)