Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 12.12.2018 od 13:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Volba členů Osadního výboru Valcha Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/2 Mgr. Procházka
4 Volba členů Osadního výboru Radobyčice Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/3 Mgr. Procházka
5 Jednací řád Finančního výboru ZMO 3 (3) FV/1 Mgr. Škarda
6 Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
7 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/1 Mgr. Ženíšek
8 37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP MP) do rozpočtu MO Plzeň 3 na akci "Rekonstrukce zeleně ve středovém pásu v ulici U Prazdroje" (4) EK/2 Mgr. Ženíšek
9 38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/3 Mgr. Ženíšek
10 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě přijatého doplatku dotace na OSPOD za rok 2017 (4) EK/4 Mgr. Ženíšek
11 40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v návaznosti na zvýšení rozpočtu příjmů města z cizích daní, na základě platného finančního vztahu (4) EK/5 Mgr. Ženíšek
12 41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018 (3) EK/6 Mgr. Ženíšek
13 42. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (3) EK/7 Mgr. Ženíšek
14 43. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
15 44. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 -přijetí fin.prostř.od PK do rozpočtu MO3,určených pro 32.MŠ a 61.MŠ na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Plzeňském kraji (4) EK/9 Mgr. Ženíšek
16 45. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v návaznosti na zvýšení rozpočtu příjmů města z cizích daní, na základě platného finančního vztahu (3) EK/10 Mgr. Ženíšek
17 46. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (5) EK/11 Mgr. Ženíšek
18 Rozpočet MO 3 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 a 2022 (8) EK/12 Mgr. Ženíšek
19 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (žádost č. 40-42) (7) EK/13 Mgr. Ženíšek
20 47. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 63.MŠ, Lábkova 30, Plzeň na projekt Šablony pro 63. MŠ Plzeň II (5) EK/14 Mgr. Ženíšek
21 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (žádost č. 43 a 44) (6) EK/15 Mgr. Ženíšek
22 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (5) EK/16 Mgr. Ženíšek
23 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2019 (4) SSI/1 Ing. Baloun
24 Vyjmutí části pozemku p. č. 10050/2, k. ú. Plzeň z trvalé správy MO Plzeň 3 (5) SVV/1 Mgr. Procházka
25 Vyjmutí objektu Tylova 1B z trvalé správy MO Plzeň 3 (4) SVV/2 Mgr. Procházka
26 Informativní zprávy předložené na 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (7) TAJ/1 Mgr. Procházka
27 Různé (0)
28 Závěr (0)