Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 06.03.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
19 Závěr (0)
18 Různé (0)
17 Informativní zprávy předložené na 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (6) TAJ/1 Mgr. Procházka
16 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 3. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
15 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019-účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na zajištění krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby v mateřských školách v roce 2019 (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
14 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - úprava rozpočtu výdajů sociálního fondu MO Plzeň 3 (3) EK/7 Mgr. Ženíšek
13 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (KVPB) (3) KVPB/1 Mgr. Ženíšek
12 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (KVAM) (3) KVAM/1 Mgr. Ženíšek
11 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (KS) (2) KS+EK/1 Mgr. Ženíšek
10 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4 Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (3) KK/1 Mgr. Ženíšek
9 Poskytnutí a neposkytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (3) EK/6 Mgr. Ženíšek
8 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (3) EK/5 Mgr. Ženíšek
7 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 6 "Sdružuj se, buď aktivní" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (3) EK/4 Mgr. Ženíšek
6 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 Sociální oblast - "Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (3) EK/3 Mgr. Ženíšek
5 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora jednorázových sportovních akcí z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (3) EK/2 Mgr. Ženíšek
4 48. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/1 Mgr. Ženíšek
3 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/2 Mgr. Procházka
2 Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) ST/1 Mgr. Procházka
1 Zahájení (0)