Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 24.01.2019 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/7 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/8 Mgr. Hrubý
4 Schválení jednacího řádu Zastupitelstva MO P4 (3) PSČO/3 Mgr. Hrubý
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 19 (4) FIN/1 Ing. Majerová
6 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 1 (5) FIN/2 Ing. Majerová
7 Nakládání s nemovitostmi - stanovisko ke svěření nemovitosti k.ú. Újezd do trvalé správy MO Plzeň 4 (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (8) FIN/3 Ing. Majerová
8 Dotační program mikrogranty pro rok 2019 (6) FIN/4 Ing. Majerová
9 Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2019 (4) SSI/1 Bc. Hrabáková
10 Schválení poskytnutí věcného daru pro ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90, včetně schválení návrhu darovací smlouvy (5) PSČO/1 Mgr. Hrubý
11 Schválení termínů ZMO P4 pro rok 2019 (2) PSČO/2 Mgr. Hrubý
12 Schválení jednacího řádu Finančního výboru a Bezpečnostního výboru ZMO P4 (3) PSČO/4 Mgr. Hrubý
13 Svěření úkolů místostarostům MO P4 - rozdělení kompetencí (3) PSČO/5 Mgr. Hrubý
14 Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMO P4 (2) KV/1 Bc. Chalupný
15 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
16 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
17 Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu na podporu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2018 (1) FIN/5 Ing. Majerová
18 Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu na podporu v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality pro rok 2018 (1) FIN/6 Ing. Majerová
19 Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu na podporu v oblasti životního prostředí pro rok 2018 (1) FIN/7 Ing. Majerová
20 Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2018 (2) FIN/8 Ing. Majerová
21 Přehled větších plánovaných staveb na území MO Plzeň 4 (1) SSI/2
22 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (4) KV/2 Bc. Chalupný
23 Zpráva o činnosti RMO P4 od 29.11.2018 do 24.1.2019 (8) ST/1 Tomáš Soukup
24 Informace k dostavbě „proluky“ v ulici Nad Týncem 12 (2) ZAST/1 Ing. Hanousek
25 Různé (0) PSČO/9 Mgr. Hrubý