Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 6.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 01.06.2019 od 15.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel