Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 8.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 02.09.2019 od 10.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 17. 6. 2019 – 1. 9. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Aktualizace přílohy "A" ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
5 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/2 p. primátor
6 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP pro Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (2) KP/3 p. primátor
7 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Plzeň pro rok 2019 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na projekt „Náplavka u Radbuzy se otevírá“ (3) KP+ŘEÚ/4 p. primátor, radní Šlouf
8 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2018 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
9 Uzavření partnerské smlouvy a přijetí dotace v rámci projektu EURE reg. č. PGI05871 z OP Interreg Europe (4) ÚKEP/2 p. primátor
10 Záměr zapojení města Plzně do projektu mezinárodní nadace Liberation Route Europe v rámci programu Europe for Citizens opatření Networks of Towns a participace města Plzně jako partnera projektu (2) OPM/1 p. primátor
11 Záměr zapojení města Plzně do projektu mezinárodní nadace Liberation Route Europe v rámci programu Europe for Citizens, opatření Civil society projects a participace města Plzně jako partnera projektu (2) OPM/2 p. primátor
12 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 20. 5. 2019 do 4. 8. 2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
13 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (5) NámZ/1 nám. Zarzycký
13a Změna jednatele společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (3) NámZ/2 nám. Zarzycký
14 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu TJ Slavoj Plzeň z.s. (4) SPORT+ŘEÚ/1 nám. Zarzycký
15 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání subjektu Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s. (4) SPORT+ŘEÚ/2 nám. Zarzycký
16 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu HC PLZEŇ 1929 s.r.o. (4) SPORT/3 nám. Zarzycký
17 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. (3) SPORT/4 nám. Zarzycký
18 Souhrnné RO vyplývající z očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu MMP v roce 2019 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020–2022 v souvislosti s čerpáním úvěrového rámce od Evropské investiční banky (10) ŘEÚ/2 radní Šlouf
19 Výplata 1. tranše z úvěrového rámce 650 mil. Kč od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III (9) ŘEÚ/3 radní Šlouf
20 Přijetí druhé splátky dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 (3) FIN/1 radní Šlouf
21 Přijetí druhé splátky dotace na výkon sociální práce (3) FIN/2 radní Šlouf
22 Novela vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (3) ÚČT/1 radní Šlouf
23 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2019 (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář, nám. Vozobule
24 Změna Manuálu jednotného přístupu k využívání systému Plzeňská karta (3) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
25 Žádost Hany Voděrové, Kaznějovská 1307/52, 323 00 Plzeň - Bolevec, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "časopis Vítaný host - ročník 2019" (6) KŽP/1 nám. Vozobule
26 Žádost 25. mateřské školy Plzeň, Ruská 83, příspěvkové organizace, 326 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Živá voda - 3. etapa - 1. část" (5) KŽP/2 nám. Vozobule
27 Žádost společnosti Gymnázium Františka Křižíka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 1165/54, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP města Plzně na projekt "Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ek. aktivit 2019" (6) KŽP/3 nám. Vozobule
28 Žádost spolku Kontrolní skupina.cz, z.s., Raisova 2274/14, 301 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Kolemplzne.cz - bikesharing pro Plzeň" (6) KŽP/4 nám. Vozobule
29 Žádost spolku Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Plzeňská včelařská akademie (PVA)" (6) KŽP/5 nám. Vozobule
30 Delegování zástupce města Plzně pana MgA. Jakuba Hory, ředitele Divadla ALFA, p.o., na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (4) ŘÚSO/1 nám. Bartáková
31 Poskytnutí jedné neinvestiční a jedné investiční dotace z rozpočtu OSS MMP (3) OSS/1 nám. Bartáková
32 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2019“ (6) OK/1 nám. Bartáková
33 Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu "Festival Finále Plzeň" na období 2020-2023 (5) OK/2 nám. Bartáková
34 Poskytnutí dotace na opravu konstrukce krovu, historických schodišťových oken a dekorativních keramických dlažeb a schodiště domu, Bezručova 20/178, Plzeň (5) OPP/1 nám. Bartáková
35 Poskytnutí dotace na opravu pavlače ve 2. NP domu Zbrojnická 6/114, Plzeň (5) OPP/2 nám. Bartáková
36 Poskytnutí dotace na opravu druhých vstupních dveří včetně oprav mramorových obkladů polikliniky na Denisovo nábřeží 4/1000, Plzeň (5) OPP/3 nám. Bartáková
37 Poskytnutí dotace na opravu souboru 5 ks původních oken v průčelí domu Na Belánce 2185/6, Plzeň (5) OPP/4 nám. Bartáková
38 Poskytnutí dotace na opravu stropů, vnitřních omítek kleneb a dřevěných schodišť usedlosti v ulici Rolnické náměstí 2/4, Plzeň (5) OPP/5 nám. Bartáková
39 Poskytnutí dotace na opravu vnějších omítek a provedení sanace proti vlhkosti domu v ulici Husova 58, Plzeň (5) OPP/6 nám. Bartáková
40 Poskytnutí dotace na opravu fasády dvorního průčelí haly v ulici Zahradní 173/2, Plzeň (5) OPP/7 nám. Bartáková
41 Poskytnutí dotace na opravu secesní výzdoby exteriéru Kestřánkovy vily v ulici Karlovarská 451/70, Plzeň (5) OPP/8 nám. Bartáková
42 Poskytnutí dotace na opravu barokního portálu měšťanského domu v ulici Prešovská 170/5, Plzeň (5) OPP/9 nám. Bartáková
43 Poskytnutí dotace na výrobu repliky historických dveří a opravu dvorních dveří u činžovního domu v ulici Klatovská třída 952/20, Plzeň (5) OPP/10 nám. Bartáková
44 Poskytnutí dotace na výrobu a montáž 6 ks dvojitých oken domu M. Alše v ulici Jagellonská 948/15 – Petákova 1, Plzeň (5) OPP/11 nám. Bartáková
45 Poskytnutí dotace na rekonstrukci severní strany pavlače domu v ulici Dominikánská 279/1 - Solní 2, Plzeň (5) OPP/12 nám. Bartáková
46 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň (42) OŠMT/1 radní Kantorová
47 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – dvě fyzické osoby (5) MAJ/1 radní Šlouf
48 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – fyzická osoba (5) MAJ/2 radní Šlouf
49 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – dvě fyzické osoby (5) MAJ/3 radní Šlouf
50 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „Chodník pro pěší podél silnice III/180 51 Chotíkovská ulice v Plzni - Malesicích“ – fyzická osoba (6) MAJ/4 radní Šlouf
51 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „Chodník pro pěší podél silnice III/180 51 Chotíkovská ulice v Plzni - Malesicích“ – fyzická osoba (6) MAJ/5 radní Šlouf
52 Bezúplatný převod pozemku p. č. 293/15 a nově vzniklého pozemku p. č. 234/10 k. ú. Malesice, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně (7) MAJ/6 radní Šlouf
53 Majetkové vypořádání pozemků v Gerské ulici v Plzni silnice III/1808 a III/1805 mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů (4) MAJ/7 radní Šlouf
54 Majetkové vypořádání pozemků v Malostranské ulici mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů (4) MAJ/8 radní Šlouf
55 Darování pozemku parc. č. 2310/6, k. ú. Litice u Plzně, z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně (4) MAJ/9 radní Šlouf
56 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 12267/18, k. ú. Plzeň a zřízení věcného břemene - spol. ČEZ Distribuce, a.s. (8) MAJ/10 radní Šlouf
57 Uzavření kupní smlouvy na odkup zbývajících pozemků v areálu 28. ZŠ v Rodinné ul. v k. ú. Lobzy ve vlastnictví dvou fyzických osob (5) MAJ/11 radní Šlouf
58 Změna usnesení ZMP č. 215 ze dne 14. 4. 2016 ve věci výkupu pozemku parc. č. 1275/12, k. ú. Bolevec, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 1862 k. ú. Bolevec (4) MAJ/12 radní Šlouf
59 Nevyuž. předkupního práva města Plzně na výkup nemovité věci – stavby garáže umístěné na městs. pozemku parc. č. 11286/16, k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně od FO zaps. na LV č. 8139 pro k. ú. Plzeň (6) MAJ/13 radní Šlouf
60 Prodej pozemku p. č. 2784/10 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (6) PROM+EVID/1 radní Šlouf
61 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2233/26 v k. ú. Skvrňany (8) PROM/2 radní Šlouf
62 Prodej pozemku p. č. 7057/2 v k. ú. Plzeň (6) PROM/3 radní Šlouf
63 Prodej pozemku st. p. č. 823 v k. ú. Valcha (7) PROM/4 radní Šlouf
64 Prodej pozemku p. č. 2002/4 v k. ú. Litice u Plzně (8) PROM/5 radní Šlouf
65 Prodej pozemku parc. č. 501/2, k. ú. Skvrňany (6) PROM/6 radní Šlouf
66 Prodeje pozemku p. č. 5283/89, k. ú. Plzeň (6) PROM/7 radní Šlouf
67 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1470/15 v k. ú. Plzeň (8) PROM/8 radní Šlouf
68 Prodej pozemku p. č. 2688/113 v k. ú. Plzeň spol. Plzeňské byty s.r.o. a zřízení služebností (9) PROM/9 radní Šlouf
69 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1585/40, 1585/41 a 1585/42 a ponechání nově vzniklých pozemků p. č. 1585/37, 1585/38 a 1585/39, vše v k.ú. Litice u Plzně, v majetku města Plzně (11) PROM/10 radní Šlouf
70 Záměru prodeje pozemků v k. ú. Plzeň společnosti Anglické nábřeží Development s.r.o. (8) PROM/11 radní Šlouf
71 Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Křimice a v k. ú. Skvrňany v souvislosti s majetkovým vypořádáním dokončené stavby „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“ (9) PROM/12 radní Šlouf
72 Prodej pozemku parc. č. 8399/3, k. ú. Plzeň (6) PROM/13 radní Šlouf
73 Prodej pozemků p. č. 2031/1, 2031/4, 2032, 2033, 2034, 2041/2, 2043/2, 2045/5, 2049/2, 2051/2, 2140/2, 2346/50, vše v k. ú. Nýřany (10) PROM/14 radní Šlouf
74 Prodej pozemku p. č. 531/5 v k. ú. Chotěšov (8) PROM/15 radní Šlouf
75 Ponechání pozemků p. č. 2176/198 a p. č. 2176/485, oba v k. ú. Skvrňany, v majetku města Plzně (6) PROM/16 radní Šlouf
76 Prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49 v Plzni (7) PROM/17 radní Šlouf
77 Prodej nemovité věci na adrese Kotkova 15 v Plzni (6) PROM/18 radní Šlouf
78 Prodej jednotky č. 1159/17 (nebytový prostor) na adrese Brněnská č. or. 48 v Plzni (4) PROM/19 radní Šlouf
79 Prodej volných bytových a nebytových jednotek z majetku města Plzně dle Řádu městské soutěže (4) PROM/20 radní Šlouf
80 Prodej bytové jednotky č. 2669/47 v Plzni, na adrese Heyrovského 3 (4) PROM/21 radní Šlouf
81 Prodej volné bytové jednotky č. 859/12 v Plzni, na adrese Úslavská č. or. 40 (4) PROM/22 radní Šlouf
82 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 12790/13 v k. ú. Plzeň (9) EVID/1 radní Šlouf
83 Rozhodnutí o darování dvou vitrážových stěn a jedné keramické plastiky z interiéru Divadla J.K.Tyla v Plzni Západočeskému muzeu v Plzni (4) EVID/2 radní Šlouf
84 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky příspěvkové organizaci Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (3) EVID/3 radní Šlouf
85 Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem (4) BEZP/1 radní Zrzavecký
86 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
87 Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava (1) PRIM/3 p. primátor
88 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2019 (3) ŘEÚ/1 radní Šlouf
89 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2019 (1) ORG/2 Ing. Karhan
90 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2019 (1) ORG/3 Ing. Karhan
91 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2019 (1) ORG/4 Ing. Karhan
92 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2019 (1) ORG/5 Ing. Karhan
93 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2020 (2) ORG/6 Ing. Karhan
94 Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti" (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
95 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5. 6. 2019 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
96 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 26. 6. 2019 (1) VZVZ/2 p. Matoušová
97 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
97a Tarif Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně s účinností od 1. 1. 2020 (1) NámV/1 nám. Vozobule
97b +RadG - Informace o průběhu rekonstrukce Slovanské třídy a marketingové podpoře podnikatelů z dané oblasti (1) PRIM+NámV/1 p. primátor, nám. Vozobule, radní Gola
98 Různé (0)