Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 06.02.2019 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Ing. Helena Řežábová
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Ing. Helena Řežábová
3 Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Ing. Helena Řežábová
5 Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Ing. Helena Řežábová
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MST1/2 Mgr. Ilona Jehličková
8 Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
11 Audiovizuální přenos a záznam jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1; návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4 Ing. Helena Řežábová
12 Technické řešení audiovizuálního přenosu jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/5 Ing. Helena Řežábová
13 Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 včetně příloh (6) RMO1/2 Ing. Helena Řežábová
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 (3) RMO1/3 Mgr. Štěpán Krňoul
15 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 (4) RMO1/4 Mgr. Štěpán Krňoul
16 Pojmenování nové ulice (3) RMO1/5 Ing. Helena Řežábová
17 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 (4) RMO1/6 Jiří Uhlík, MBA
18 Aktualizace seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (4) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
19 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/7 Ing. Helena Řežábová
20 Informativní zprávy (8) ST1/8 Ing. Helena Řežábová
21 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 5 (3) RMO1/8 Mgr. Štěpán Krňoul
22 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/9 Ing. Helena Řežábová
23 Závěr (0) ST1/10 Ing. Helena Řežábová