Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 04.04.2019 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1 Mgr. Hrubý
2 Složení slibu nového zastupitele MO Plzeň 4 (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
3 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
4 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
5 Volba volební komise (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
6 Volba nového člena Finančního výboru pro volební období 2018-2022 (3) PSČO/6 Mgr. Hrubý
7 Územní studie Bukovec - krajina (7) SSI/3 Bc. Hrabáková
8 Oprava víceúčelové nádrže v Bukovci (6) SSI/4 Bc. Hrabáková
9 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 4 za rok 2018 (13) FIN/1 Ing. Majerová
10 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - souhrnné rozpočtové opatření č. 2 včetně převodu do rozpočtu města (Odbor sportu MMP) (6) FIN/2 Ing. Majerová
11 Změna střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 4 v letech 2020 - 2022 (7) FIN/3 Ing. Majerová
12 Dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2019 na podporu kultury, sportu a investic (135) FIN/4 Ing. Majerová
13 Dotační program z rozpočtu MO P4 na podporu v oblasti sociální školské a zdravotní pro rok 2019 (60) FIN/5 Ing. Majerová
14 Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2019 (6) FIN/6 Ing. Majerová
15 Nakládání s pozemky – stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Bukovec (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (10) FIN/7 Ing. Majerová
16 Změna č. 1 plánu investic MO P4 v roce 2019 (3) SSI/1 Bc. Hrabáková
17 Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (6) SSI/2 Bc. Hrabáková
18 Schválení pořízení drobného majetku (5) PSČO+FIN/1 Mgr. Hrubý
19 Splněná a prodlužovaná usnesení od 24.1.2019 do 27.3.2019 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
20 Informativní zprávy (4) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (3) KV/1 Bc. Chalupný
22 Zpráva o činnosti RMO P4 od 16.1. 2019 do 4.4.2019 (3) ST/1 Tomáš Soukup
23 Různé (0) PSČO/7 Mgr. Hrubý