Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 26.03.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2018 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2018 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
7 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2018 (4) EAP/2 p. Andrlík
9 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019 (3) EAP/1 p. Andrlík
10 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 2018, k 1. 1. 2019, rozpočet účelových fondů na rok 2019 a rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019 (3) EAP/3 p. Andrlík
11 Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (4) EAP/4 Ing. Aschenbrenner
12 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
13 Dosavadní postup při přípravě rozšíření hasičské zbrojnice v Koterově (1) MAI/1 PhDr. Fluxa
13a Dotaz paní Vávrové na chybějící chodník v ulici Na Výsluní (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
14 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2019 (2) EAP/5 Mgr. Janouškovec
15 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2019 (3) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
16 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 17. 1. 2019 do 13. 3. 2019 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
17 Různé (0) Ing. Aschenbrenner