Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 24.04.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci ˄ Značka Předkladatel
13 Závěr (0)
1 Zahájení (0)
3 Stanovisko k návrhu novely Vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (3) EK/2 Mgr. Ženíšek
12 Různé (0)
11 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (17) EK/10 Mgr. Ženíšek
2 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018 (12) EK/1 Mgr. Ženíšek
10 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - zapojení finančních prostředků FRR MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem převodu finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP na projekt "Nedám se !" (3) EK/9 Mgr. Ženíšek
9 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
8 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - úprava závazných ukazatelů rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu změny rozpočtové skladby dle novely vyhl. č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. ledna 2019 (2) EK/7
7 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod fin.prostř. z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí fin.prostř. příspěvkovým org.města Plzně a úpr.rozp.výdajů MO 3 z důvodu poskytnutí příspěvku 70.MŠ,Plzeň (4) EK/6 Mgr. Ženíšek
6 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - navýšení převodu podílu na výkon státní správy (4) EK/5 Mgr. Ženíšek
5 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - navýšení převodu podílu na daních (4) EK/4 Mgr. Ženíšek
4 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 44.MŠ, Tomanova ul. 3,5, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 44.MŠ Plzeň (4) EK/3 Mgr. Ženíšek