Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 10.04.2019 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Ing. Helena Řežábová
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Ing. Helena Řežábová
3 Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Ing. Helena Řežábová
5 Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Ing. Helena Řežábová
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MST1/2 Mgr. Ilona Jehličková
8 Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (nebyla dodána) (0) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
11 Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018 (13) RMO1/2 Ing. Helena Řežábová
12 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC S OPEROU 2019 (5) RMO1/3 Ing. Helena Řežábová
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 (3) RMO1/4 Ing. Helena Řežábová
14 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 9, související se změnou závazných ukazatelů rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 (5) RMO1/5 Jiří Uhlík, MBA
15 Zařazení nové investiční akce „Projektová příprava – Stavební úpravy kuchyně 87. MŠ, Komenského 46, včetně umístění odlučovače tuků a rekonstrukce elektroinstalace“, včetně rozpočtového opatření na rok 2019 č. 10 (5) RMO1/6 Jiří Uhlík, MBA
16 Zařazení nové investiční akce „Projektová příprava – Zateplení a výstavba zelených střech u pavilonů 2 a 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň“, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 11 (5) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
17 Vyřazení investiční akce „Parkovací zakladač Toužimská 23“ ze seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 12 (5) RMO1/8 Jiří Uhlík, MBA
18 Návrh změny vyhlášky města č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (5) RMO1/9 Ing. Helena Řežábová
19 Poskytnutí individuální dotace na festival SCULPTURE LINE 2019, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 13 (5) RMO1/10 Ing. Helena Řežábová
20 Zařazení investiční akce „Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň – 1. etapa“ do seznamu stavebních akcí OIM ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 14 (5) RMO1/11 Jiří Uhlík, MBA
21 Poskytnutí individuální dotace na Celodenní open air zakončení festivalu humoru Komedy fest, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 15 (5) RMO1/12 Ing. Helena Řežábová
22 Zřízení transparentních bankovních účtů (kromě výplat) - přesunuto do bodu 24 - informativní zpráva (1) ZMO1/1 Mgr. Magdaléna Daňková
23 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4 Ing. Helena Řežábová
24 Informativní zprávy (11) ST1/5 Ing. Helena Řežábová
25 Návrh změny vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (5) RMO1/13 Ing. Helena Řežábová
26 Pořízení systému pro audiovizuální přenos a záznam jednání ÚMO 1 (1) ZMO1/2 Mgr. Daňková, Ing. Rezek, PhD., p. Hagara
27 Uveřejňování zápisu z kontrolního a finančního výboru na webu MO Plzeň 1 (1) ZMO1/3 František Hagara
28 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Ing. Helena Řežábová
29 Závěr (0) ST1/7 Ing. Helena Řežábová