Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 18.06.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) Ing. Aschenbrenner
5 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Návrh změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (8) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden - březen 2019 (5) EAP/3 p. Andrlík
8 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019 (3) EAP/2 p. Andrlík
9 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/4 p. Andrlík
10 Darování hrobového zařízení na hřbitově v Dnešicích fyzické osobě (2) KT/1 Ing. Aschenbrenner
11 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
12 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/5 p. Andrlík
13 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany od počátku roku 2019, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/1 PhDr. Fluxa
14 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2019 (2) EAP/6 Mgr. Janouškovec
15 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2019 (3) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 14. 3. 2019 do 15. 5. 2019 (2) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
17 Různé (0) Ing. Aschenbrenner