Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 05.06.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Stanovisko k návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4) EK/1 Mgr. Ženíšek
4 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO 3 s určením pro 27. MŠ, p.o., Dvořákova 4,Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 27. MŠ Plzeň (3) EK/2 Mgr. Ženíšek
5 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO 3 s určením pro 22. MŠ, p.o., Z. Wintra 19, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 22. MŠ Plzeň (4) EK/3 Mgr. Ženíšek
6 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP - spoluúčast MO 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2019 (3) EK/4 Mgr. Ženíšek
7 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP MP) do rozpočtu MO 3 na projekt "Zahrada, která děti baví-kuchyňka v zahradě" pro 27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4, p. o. (4) EK/5 Mgr. Ženíšek
8 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP MP) do rozpočtu MO 3 na projekt "Waltříkova ovocná zahrada" pro 70. MŠ Plzeň, Waltrova 26, p. o. (4) EK/6 Mgr. Ženíšek
9 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO 3 (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
10 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce do rozpočtu MO 3 (4) EK/8 Mgr. Ženíšek
11 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO 3 (4) EK/9 Mgr. Ženíšek
12 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO 3 na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/10 Mgr. Ženíšek
13 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (9) EK/11 Mgr. Ženíšek
14 19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - úprava rozpočtu MO 3 z důvodu poskytnutí investiční dotace (3) EK/12 Mgr. Ženíšek
15 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2019 (5) SSI/1 Ing. Baloun
16 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2019 (4) SVV/1 Mgr. Procházka
17 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 5. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
18 Změna použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku č. 5 Statutu sociálního fondu a Dodatku č. 5 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 (10) TAJ/1 Mgr. Ženíšek
19 Informativní zprávy předložené na 5.zasedání ZMO Plzeň 3 (7) TAJ/2 Mgr. Procházka
20 Různé (0)
21 Závěr (0)