Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 23.05.2019 od 10:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019 (2) EAP/1 p. Andrlík
5 Různé (0) Ing. Aschenbrenner