Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 13.06.2019 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
4 Volba volební komise (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
5 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2019 (5) FIN/1 Ing. Majerová
6 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - souhrnné rozpočtové opatření č. 4 včetně převodu do rozpočtu města (MPOL - Senior akademie) (6) FIN/2 Ing. Majerová
7 Novela vyhlášky města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (8) FIN/3 Ing. Majerová
8 Dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 na podporu v oblasti životního prostředí pro rok 2019 (11) FIN/4 Ing. Majerová
9 Schválení dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2019 v rámci Dotačního programu mikrogranty pro rok 2019 (38) FIN/5 Ing. Majerová
10 Dotační program mikrogranty pro rok 2019 II (7) FIN/6 Ing. Majerová
11 Změna č. 2 plánu investic MO P4 v roce 2019 (3) SSI/1 Bc. Hrabáková
12 Územní studie Bukovec - krajina (8) SSI/2 Bc. Hrabáková
13 Oprava víceúčelové nádrže v Bukovci (6) SSI/3 Bc. Hrabáková
14 Územní studie Plzeň Bukovec, Pod Kruhovkou (9) SSI/4 Bc. Hrabáková
15 Územní studie Plzeň - Lobzy (14) SSI/5 Bc. Hrabáková
16 Schválení zásad vydávání radničního periodika "Doubravecké listy". (3) KP/1 Čivišová
17 Splněná a prodlužovaná usnesení od 28.3.-3.6.2019 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (3) KV/1 Bc. Chalupný
19 Zpráva o činnosti RMO P4 (7) ST/1 Tomáš Soukup
20 Informativní zprávy (10) TAJ/2 Ing.Bc.M.Brůhová,MBA
21 Volba nového člena Kontrolního výboru pro volební období 2018-2022 (2) PSČO/1 Mgr. Hrubý
22 Různé (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý