Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 12.09.2019 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/7 Mgr. Hrubý
4 Volba volební komise (0) PSČO/8 Mgr. Hrubý
5 Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem (5) ŽPD/1 Ing. Drábová
6 Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad (4) ŽPD/2 Ing. Drábová
7 Pořízení radarů - vyčlenění finančních prostředků na pořízení dvou kamerových bodů propojených se stávající kamerovou sítí „Klidné příhraničí“ (3) ŽPD+FIN/1 Ing. Drábová
8 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. pololetí roku 2019 (5) FIN/1 Ing. Majerová
9 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - souhrnné rozpočtové opatření č. 5 včetně změny účelu poskytnutého provozního příspěvku 33. MŠ (6) FIN/2 Ing. Majerová
10 Schválení dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2019 v rámci Dotačního programu mikrogranty pro rok 2019 II (22) FIN/3 Ing. Majerová
11 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019- rozpočtové opatření č. 7 (2) FIN/4 Ing. Majerová
12 Změna č. 3 plánu investic MO P4 v roce 2019 (3) SSI/1 Bc. Hrabáková
13 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu KŘTÚ – SVS MP na akci „Úprava prostranství v Revoluční – Rodinné ul. v Plzni za účelem zajištění dopravy v klidu“ – rozpočtové opatření č. 6 (7) SSI+FIN/1 Bc. Hrabáková, Ing. Majerová
14 Výpověď smlouvy o poskytování služeb - BS-CENTRAL s.r.o. (4) PSČO/1 Mgr. Hrubý
15 Novela Jednacího řádu ZMO P4 (3) PSČO/2 Mgr. Hrubý
16 Volba člena Kontrolního výboru ZMO P4 (2) PSČO/3 Mgr. Hrubý
17 Projednání návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001, Statut města (5) PSČO/4 Mgr. Hrubý
18 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
19 Zpráva o činnosti KV (3) KV/1 Bc. Chalupný
20 Zpráva o činnosti RMO P4 (6) ST/1 Tomáš Soukup
21 Schválení výjezdního semináře ZMO P4 (2) ST/2 Tomáš Soukup
22 Informativní zprávy (11) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
23 Schválení pověření KV k zabývání se problematikou výstavby průmyslových hal v Plzni Kyšicích a problematikou stavby Carimex (2) KV/2 Bc. Chalupný
24 Různé (0) PSČO/9 Mgr. Hrubý