Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 7.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 04.12.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023 (9) EK/1 Mgr. Ženíšek
4 Stanovisko k Obecně závazné vyhlášce o poplatku z pobytu (7) EK/2 Mgr. Ženíšek
5 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ, p. o., Schwarzova 4, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 24. MŠ Plzeň (4) EK/3 Mgr. Ženíšek
6 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 61. MŠ, p. o., Nade Mží 3, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 61. MŠ Plzeň (4) EK/4 Mgr. Ženíšek
7 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ, p. o., Waltrova 26, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 70. MŠ Plzeň (4) EK/5 Mgr. Ženíšek
8 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (3) EK/6 Mgr. Ženíšek
9 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 32. MŠ, Resslova 22, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 32. MŠ Plzeň (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
10 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
11 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 06 - 09/2019 (3) EK/9 Mgr. Ženíšek
12 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě přijatého doplatku dotace na OSPOD za rok 2018 (4) EK/10 Mgr. Ženíšek
13 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod fin.prostř. z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3-podílu na příjmech z cizích daní dle platného fin.vztahu pro r.2019 v návaznosti na úpr.rozp.celkového objemu příjmů z cizích daníMP (3) EK/11 Mgr. Ženíšek
14 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (6) EK/12 Mgr. Ženíšek
15 Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (5) EK/13 Mgr. Ženíšek
16 37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace z MV ČR na výdaje za odbornou přípravu a za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele (4) EK/14 Mgr. Ženíšek
17 Návrh změny obecně závazné vyhlášky - Statutu města Plzně (5) SSM/1 Ing. Šec
18 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2020 (4) IK+SSI/1 Ing. Baloun
19 Vyjmutí pozemku p. č. 13046, k. ú. Plzeň z trvalé správy MO Plzeň 3 (3) SVV/1 Mgr. Procházka
20 Žádost o zabezpečení a svěření parkovacích ploch pro umístění nalezených motorových vozidel (3) SVV/2 Mgr. Procházka
21 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 7. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
22 Informativní zprávy předložené na 7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (8) TAJ/1 Mgr. Procházka
23 Různé (0)
24 Závěr (0)