Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 8.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 01.10.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Novela Statutu města Plzně (5) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Různé (0) Ing. Aschenbrenner