Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 9.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 03.12.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) Ing. Aschenbrenner
5 Činnost orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Návrh znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2019, o místním poplatku z pobytu (6) EAP/5 Ing. Aschenbrenner
7 Rekonstrukce areálu SK Plzeň 1894 – II. etapa (3) EAP/2 p. Andrlík
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2019 (5) EAP/4 p. Andrlík
9 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019 (6) EAP/1 p. Andrlík
10 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019 (2) EAP/7 p. Andrlík
11 Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021-2023 (4) EAP/3 p. Andrlík
12 Přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka (4) KT/1 Ing. Aschenbrenner
13 Novela Statutu města Plzně - zajištění výkonu agendy SPOD (4) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
14 Projednání informativních zpráv na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
15 Termíny jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2020 (2) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
16 Vyhodnocení investiční akce „Zateplení budovy 51. MŠ Částkova 6 v Plzni“ (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
17 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 09-11/2019 (2) EAP/6 Mgr. Janouškovec
18 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 09-11/2019 (4) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
19 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 16. 5. 2019 do 20. 11. 2019 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner