Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 05.12.2019 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
3 Volba volební a návrhové komise (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
4 Vyhláška města Plzně o místním poplatku z pobytu (9) FIN/1 Ing. Majerová
5 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za období 1-9/2019 (5) FIN/2 Ing. Majerová
6 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - souhrnné rozpočtové opatření č. 8 včetně převodu do rozpočtu města (ÚSO - OSS) a předběžného rozpočtového opatření (6) FIN/3 Ing. Majerová
7 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2023 (7) FIN/4 Ing. Majerová
8 Dotační programy pro rok 2020 (9) FIN/5 Ing. Majerová
9 Nakládání s pozemky – prominutí smluvní pokuty (Lidl Česká republika v.o.s.) (8) FIN/6 Ing. Majerová
10 NNakládání s pozemky – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti služebnosti, k.ú. Lobzy (ČEZ Distribuce, a.s.) (15) FIN/7 Ing. Majerová
11 Nakládání s pozemky – stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (9) FIN/8 Ing. Majerová
12 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 10 (2) FIN/9 Ing. Majerová
13 Realizace a financování nákupu dvou kamerových bodů v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje pro rok 2019 „Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí“ (8) ŽPD+FIN/1 Ing. Drábová
14 Návrhy termínů zasedání ZMO P4 pro rok 2020 (2) PSČO/1 Mgr. Hrubý
15 Volba nového člena KV ZMO P4 (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
16 Návrh změny Statutu města Plzně (5) SOC/1 PaeDr. Hrabáčková
17 Změna ve složení Redakční rady Doubraveckých listů (3) KP/1 Barbora Čivišová
18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (3) KV/1 Bc. Chalupný
19 Schválení pověření KV k zabývání se problematikou znečištění Červenohrádeckého potoka (2) KV/2 Bc. Chalupný
20 Zpráva o činnosti RMO P4 (8) ST/1 Tomáš Soukup
21 Změna výkonu funkce místostarostů MO P4, svěření úkolů místostarostům MO P4 (4) ST/2 Tomáš Soukup
22 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
23 Informativní zprávy (8) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
24 Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMO P4 (2) TAJ/3 Ing. Bc. Brůhová, MBA
25 Různé (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý