Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 10.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 28.01.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka Předkladatel ˄
8 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2020 (4) MAI/1 PhDr. Fluxa
11 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
12 Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2020 (1) MAI/3 PhDr. Fluxa
7 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů (3) EAP/2 p. Andrlík
6 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020 (3) EAP/1 p. Andrlík
13 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2019-01/2020 (2) EAP/3 Mgr. Janouškovec
14 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2019-01/2020 (3) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
15 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 21. 11. 2019 do 6. 1. 2020 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
16 Různé (0) Ing. Aschenbrenner
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů - velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) Ing. Aschenbrenner
5 Zpráva o činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
9 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 2 - Slovany (4) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
10 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner