Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 23.01.2020 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/1 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
3 Volba volební komise (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
4 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
5 Informace o nových smlouvách VODÁRNY PLZEŇ a.s. (4) ST/1 Tomáš Soukup
6 Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2020 (2) SSI/1 Bc. Hrabáková
7 Územní studie "Hřbitovní, zóna Rokycanská" (17) SSI/2 Bc. Hrabáková
8 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (3) KV/1 Bc. Chalupný
9 Zpráva o činnosti RMO P4 (7) ST/2 Tomáš Soukup
10 Splněná a prodlužovaná usnesení (2) TAJ/1 Ing.Bc.M.Brůhová,MBA
11 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 4, stanovení pravidel odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli (3) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
12 Informativní zprávy (7) TAJ/3 Ing. Bc. Brůhová, MBA
13 Návrh na zveřejňování zápisů z komisí na webu městského obvodu Plzeň 4 (2) ZAST/1 Ing. Hanousek
14 Návrh na zveřejňování zpráv o činnosti uvolněných zastupitelů MO P4 (2) ZAST/2 Mgr. Tomšíková
15 Návrh na posouzení zřízení dopravního hřiště (3) ZAST/4 Bc. Hutter
16 Nákup dvou kamerových bodů do systému „Klidné příhraničí“ - aktualizace + změna rozpočtu MO Plzeň 4 pro rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1/2020 (3) ŽPD+FIN/1 Ing. Drábová
17 Různé (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý