Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 8.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 22.01.2020 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 (2) ST1/3
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSB1/1
7 Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSJ1/1
8 Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2
11 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2019 (4) RMO1/2
12 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 50 (3) RMO1/3
13 Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, předsedů a členů komisí RMO Plzeň 1 a výborů ZMO Plzeň 1, kteří nejsou členy ZMO Plzeň 1 (5) RMO1/4
14 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4
15 Informativní zprávy (9) ST1/5
16 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 1 (3) RMO1/5
17 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6
18 Závěr (0) ST1/7