Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 12.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 16.06.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
5 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2020 (5) EAP/1 p. Andrlík
7 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020, blokace finančních prostředků v návaznosti na snížení rozpočtu příjmů z cizích daní (3) EAP/3 p. Andrlík
8 Poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/4 p. Andrlík
9 Projednání informativních zpráv na 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
10 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/5 p. Andrlík
11 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2020, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/1 PhDr. Fluxa
12 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2020 (2) EAP/2 Mgr. Janouškovec
13 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-05/2020 (3) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
14 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 10. 3. 2020 do 13. 5. 2020 (2) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
15 Různé (0) Ing. Aschenbrenner