Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 13.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 15.09.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2020 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí roku 2020 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH v MO Plzeň 2 - Slovany za I. pololetí roku 2020 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Novela Statutu města (4) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
9 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-červen 2020 (5) EAP/1 p. Andrlík
10 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020 (5) EAP/2 p. Andrlík
10a Rozdělení kompetencí místostarostů MO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/7 Rada MO P2
11 Projednání informativních zpráv na 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
12 Parkování vozidel na MK Sladová a okolí (5) SSD/1 PhDr. Fluxa
13 Sběrný dvůr odpadu v ulici Na Bořích (3) ŽP/1 p. Andrlík
14 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2020 (2) EAP/3 Mgr. Janouškovec
15 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2020 (3) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
16 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020 (2) TAJ/6 Ing. Sokol, MBA
17 Různé (0) Ing. Aschenbrenner