Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 10.09.2020 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka Předkladatel ˄
13 Zpráva o činnosti RMO P4 (5) ST/1 Tomáš Soukup
14 Schválení darovací smlouvy (3) ST/2 Tomáš Soukup
11 Nový název ulice v k.ú. Doubravka "Bytové domy Rokycanská" (6) PSČO/1 Mgr. Hrubý
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
4 Volba volební komise (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
17 Různé (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý
10 Změna č. 3 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2020 (3) SSI/1 Malinová
5 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. pololetí roku 2020 (5) FIN/1 Ing. Majerová
6 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - souhrnné rozpočtové opatření č. 9 (5) FIN/2 Ing. Majerová
7 Schválení dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 v roce 2020 v rámci Dotačního programu Čtyřka pomáhá (56) FIN/3 Ing. Majerová
8 Nakládání s nemovitostmi - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti umístění a provozování předávací stanice tepla, k.ú. Doubravka (Plzeňská teplárenská, a.s.) (11) FIN/4 Ing. Majerová
9 Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (9) FIN/5 Ing. Majerová
15 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 9.6.2020 do 4.9.2020 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
16 Informativní zprávy (7) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
12 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 4 (2) KV/1 Bc. Chalupný