Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 03.12.2020 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
4 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3.čtvrtletí roku 2020 (5) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - souhrnné rozpočtové opatření č. 10 včetně převodu účelově vázaných prostředků do FRR MO P4 (6) FIN/2 Ing. Majerová
6 Rozpočet MO Plzeň 4 na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 - 2024 (9) FIN/3 Ing. Majerová
7 Změna předmětu smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020 (8) FIN/7 Ing. Majerová
8 Dotační programy pro rok 2021 (9) FIN/4 Ing. Majerová
9 Nakládání s pozemky - časově omezené odpuštění nájmu (FIKR, s.r.o.) (6) FIN/5 Ing. Majerová
10 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 11 (4) FIN/6 Ing. Majerová
11 Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2021. (3) SSI/1 Ing, Malinová
12 Prodloužení ulice Nákupní a zrušení názvu ulice U Zahrádek (6) PSČO/1 Mgr. Hrubý
13 Termíny zasedání ZMO P4 v roce 2021 (2) PSČO/2 Mgr. Hrubý
14 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 5.9. do 21.11.2020 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
15 Informativní zprávy (7) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
16 Zpráva o činnosti KV (2) KV/1 Bc.Chalupný
17 Soudní spor V.M. – projednání návrhu na smír (4) ST/1 Tomáš Soukup
18 Zpráva o činnosti RMO P4 (4) ST/2 Tomáš Soukup
19 Různé (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý