Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 12.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 02.12.2020 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Ing. Helena Řežábová
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Ing. Helena Řežábová
3 Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Mgr. et. Mgr. Miroslav Šuma
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Ing. Helena Řežábová
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3 Ing. Helena Řežábová
6 Změna jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4 Ing. Helena Řežábová
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2020 (3) RMO1/2 Ing. Helena Řežábová
8 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (3) RMO1/3 Ing. Helena Řežábová
9 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 1 v letech 2022 - 2024 (7) RMO1/4 Ing. Helena Řežábová
10 Změna č. 1 Územního plánu Plzeň (9) RMO1/5 Ing. Helena Řežábová
11 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 9. 2020 (4) RMO1/6 Ing. Helena Řežábová
12 Informativní zpráva - Omezení předmětu díla "Proměna vnitrobloku Krašovská" (9) ST1/5 Ing. Helena Řežábová
13 Informativní zprávy (4) ST1/6 Ing. Helena Řežábová
14 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2020 (3) ST1/7 Ing. Helena Řežábová
15 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2021 (3) ST1/8 Ing. Helena Řežábová
16 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/9 Ing. Helena Řežábová
17 Zprostředkování přenosu ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) ST1/10 Ing. Helena Řežábová
18 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/11 Ing. Helena Řežábová
19 Závěr (0) ST1/12 Ing. Helena Řežábová