Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 23.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 30.06.2021 od 15.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel