Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 28.01.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/1 Mgr. Hrubý
2 jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
3 volba návrhové komise (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
4 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 12 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Schválení „Změny č.1 Územního plánu města Plzně“ (13) SSI/1 Ing, Malinová
6 Neschválení „Změny č.1 Územního plánu v lokalitách 4_11a a 4_43a“ (13) SSI/3 Ing. Malinová
7 Změna č. 1 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2021 (3) SSI/2 Ing, Malinová
8 Splněná a prodlužovaná usnesení (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
9 Informativní zprávy (2) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
10 Zpráva o činnosti KV (3) KV/1 Bc. Michal Chalupný
11 Zpráva o činnosti RMO P4 (4) ST/1 Tomáš Soukup
12 Zrušení vyhlášky č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu jako opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize pro provozovatele ubytovacích zařízení na území města Plzně (6) FIN/2 Ing. Majerová
13 Různé (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý