Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 26.01.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
5 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (4) EAP/1 PhDr. Fluxa
7 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2021 (3) MIR/2 PhDr. Fluxa
8 Projednání informativních zpráv na 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
9 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2020, včetně investic v budovách MŠ (1) MIR/1 PhDr. Fluxa
10 Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2021 (1) MIR/3 PhDr. Fluxa
11 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2020-01/2021 (2) EAP/2 Mgr. Janouškovec
12 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2020-01/2021 (2) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
13 Různé (0) Ing. Aschenbrenner