Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 13.04.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodní oddělením Plzeň 2, za rok 2020 (1) ORG/1 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2020 (1) ORG/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Návrh změny závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města (5) EAP/4 Ing. Aschenbrenner
9 Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2021 (3) MIR/1 PhDr. Fluxa
10 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 - Slovany za rok 2020 (3) EAP/1 PhDr. Fluxa
11 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020, k 1. 1. 2021 a rozpočet účelových fondů na rok 2021 (3) EAP/2 PhDr. Fluxa
12 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (3) EAP/3 PhDr. Fluxa
13 Žádost o nadační příspěvek z Grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ pro projekt „Obnova dětského hřiště v Šeříkové ulici v Plzni.“ (2) MIR/2 PhDr. Fluxa
13a Žádost o dotaci z programu "Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2022 vyhlášeného MV-GŘ HZS ČR pro projekt "Stavební úpravy a novostavba v areálu HZ, Plzeň - Koterov, část I. - Novostavba sociálního zázemí" (2) MIR/4 PhDr. Fluxa
14 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
15 Parkování v ulici Úslavská za plaveckým bazénem (2) MIR/3 PhDr. Fluxa
16 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2021 (2) EAP/5 Mgr. Janouškovec
17 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 01-03/2021 (4) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
18 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 17. 11. 2020 do 24. 3. 2021 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
19 Různé (0) Ing. Aschenbrenner