Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 14.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 28.04.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) ST/1 Mgr. Procházka
3 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/2 Mgr. Procházka
4 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2020 (14) EK/1 Mgr. Ženíšek
5 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 12/2020 až 01/2021 (5) EK/2 Mgr. Ženíšek
6 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 44. MŠ,p. o., Tomanova ul. 3, 5, Plzeň, IČO 70940932, na projekt s názvem Šablony III pro 44. MŠ Plzeň (5) EK/3 Mgr. Ženíšek
7 4. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2021 –účel.provoz.převod fin.prostř.z rozp.MMP do rozp.MO3 na proj.„Školkové zahrádky zdraví a radosti“a na proj.„Školkové zahrádky pro zdraví a radost“ pro27.MŠ Plzeň,p.o.,IČO70941319 (7) EK/4 Mgr. Ženíšek
8 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 27. MŠ, p. o., Dvořákova ul. 4, Plzeň, IČO 70941319, na projekt s názvem Šablony III pro 27. MŠ Plzeň (5) EK/5 Mgr. Ženíšek
9 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – účel.převod fin.prostř.z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3 na projekt„Naše rozkvetlá zahrada –4. etapa s vodním a edukačním prvkem“ pro 49. MŠ Plzeň,p.o.,IČO 70941017 (5) EK/6 Mgr. Ženíšek
10 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 63. MŠ, p. o., Lábkova 30, Plzeň, IČO 70941521, na projekt s názvem Šablony III pro 63. MŠ Plzeň (6) EK/7 Mgr. Ženíšek
11 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2021 (4) EK/8 Mgr. Ženíšek
12 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - úprava rozpočtu výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO 3 (8) EK/9 Mgr. Ženíšek
13 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 „Sociální oblast – Podaná ruka“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (4) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 6 „Sdružuj se, buď aktivní“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (4) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (6) EK/12 Mgr. Ondřej Ženíšek
16 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (KVAM) (3) KVAM+EK/1 Mgr. Ženíšek
17 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 4 - Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru - Místo pro život (3) KK+EK/1 Mgr. Ženíšek
18 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 "Podpora bezpečnosti a prevence kriminality"z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (3) KVPB+EK/1 Mgr. Ženíšek
19 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 7 "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (KS) (3) KS+EK/1 Mgr. Ženíšek
20 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2021 (5) SSI/1 Ing. Baloun
21 Vyřazení nedokončených investic z majetku (3) SSI/2 Ing. Baloun
22 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 14. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
23 Informativní zprávy předložené na 14.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (4) TAJ/1 Mgr. Procházka
24 Různé (0)
25 Závěr (0)