Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 22.04.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
4 Změna Jednacího řádu ZMO P4 (4) PSČO/1 Mgr. Hrubý
5 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2020 (13) FIN/1 Ing. Majerová
6 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 1 (5) FIN/2 Ing. Majerová
7 Podpora projektu Sportmanie Plzeň 2021 a s tím související změna rozpočtu - RO č. 2 (9) FIN/3 Ing. Majerová
8 Dotace z rozpočtu MO Plzeň 4 na podporu v oblasti životního prostředí pro rok 2021 (17) FIN/4 Ing. Majerová
9 Dotace z rozpočtu MO Plzeň 4 na podporu kultury, sportu a investic + rozpočtové opatření (161) FIN/5 Ing. Majerová
10 Dotace z rozpočtu MO Plzeň 4 na podporu v oblasti sociální školské a zdravotní pro rok 2021 (57) FIN/6 Ing. Majerová
11 Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her (8) FIN+ST/1 Ing. Majerová
12 Individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň a s tím související změna rozpočtu (6) FIN+ST/2 Ing. Majerová, T. Soukup
13 Individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4: Mezigenerační a dobrovolnické středisko TOTEM, z.s. a s tím související změna rozpočtu (6) FIN+ST/3 Ing. Majerová, T. Soukup
14 Individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4: Handbal club Plzeň – Újezd, z.s. a s tím související změna rozpočtu (5) FIN+ST/4 Ing. Majerová, T. Soukup
15 Individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka a s tím související změna rozpočtu (5) FIN+ST/5 Ing. Majerová, T. Soukup
16 Změna č. 2 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2021 (3) SSI/1 Ing, Malinová
17 Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1.1.2022 (8) SSI/2 Ing, Malinová
18 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 21.1.2021 do 13.4.2021 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
19 Informativní zprávy (5) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
20 Zpráva o činnosti KV (3) KV/1 Bc. Michal Chalupný
21 Zpráva o činnosti RMO P4 (8) ST/1 Tomáš Soukup
22 Odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli (2) TAJ/3 Ing. Bc. Brůhová, MBA
23 Schválení nového Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 (3) PSČO/5 Mgr. Hrubý
24 Schválení nového Jednacího řádu Finančního výboru a Bezpečnostního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 (3) PSČO/6 Mgr. Hrubý
25 Různé (0) PSČO/7 Mgr. Hrubý