Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 22.06.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
5 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Návrh OZV statutárního města Plzně č. ... /2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (5) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období 01-03/2021 (5) EAP/2 PhDr. Fluxa
8 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (3) EAP/5 PhDr. Fluxa
9 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) EAP/3 PhDr. Fluxa
10 Změna specifikace svěř. majetku ve Statutu města Plzně–pozemek č. 252/2,budova Božkov, č.p. 745,Poříční 8 a svěření přístavby a změna specifikace–pozemek č. 14286,budova Doudlevce, č.p.622,nám.Milady Horákové 18, Plzeň (4) MIR/1 PhDr. Fluxa
11 Novela vyhlášky č. 5/2014, v platném znění (vyhláška o nakládání s odpady) (7) ŽP/1 p. Trůková
12 Projednání informativních zpráv na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
13 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2021, včetně investic v budovách MŠ (1) MIR/2 PhDr. Fluxa
14 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/4 PhDr. Fluxa
15 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2021 (2) EAP/6 Mgr. Janouškovec
16 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-05/2021 (3) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
17 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 25. 3. 2021 do 19. 5. 2021 (2) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
18 Různé (0) Ing. Aschenbrenner