Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 17.06.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2014 o systému nakládání s komunálním odpadem (5) ŽPD/1 Ing. Drábová
5 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2021 (5) FIN/1 Ing. Majerová
6 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 8 (5) FIN/2 Ing. Majerová
7 Dotační program mikrogranty II pro rok 2021 (6) FIN/3 Ing. Majerová
8 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 9 (3) FIN/4 Ing. Majerová
9 Rekonstrukce vodní nádrže v Bukovci a úpravy jejího okolí (17) SSI/1 Ing, Malinová
10 Nové názvy ulic LOKALITA ÚJEZD-JIH (7) PSČO/1 Mgr. Hrubý
11 Splněná a prodlužovaná usnesení (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
12 Informativní zprávy (6) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
13 Zpráva o činnosti KV (3) KV/1 Bc. Michal Chalupný
14 Zpráva o činnosti RMO P4 (5) ST/1 Tomáš Soukup
15 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu (7) ST/2 Tomáš Soukup
16 Různé (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý